Rozmanitosť ľudskosti je projekt, ktorého cieľom je podporiť a povzbudiť k čítaniu všetkých. Výnimkou nie sú ani deti, ktoré majú poruchy učenia, resp. čítania, deti s autizmom a rôznymi inými znevýhodneniami.

Podstatou projektu je terapia čítania so psíkmi, ktorá je zameraná na odbúranie strachu z hlasného čítania, na rozvoj a zvyšovanie sebadôvery vo vlastné čitateľské schopnosti.

Termíny čítaní so psíkom (so začiatkom o 10.00 hod.):

Verejná prednáška s lektorkou, venovaná téme neformálneho komunitného vzdelávania a dosahu canisterapie:
16. 11. 2023 o 9.00 hod. 

Miesto: Pobočka Nezábudka, Poľovnícka 8, Košice 

Realizované s finančnou podporou MK SR.