Mesto Rožňava

pozýva na stretnutie s Mikulášom.

Po svojej ceste mestom bude rozsvecovať vianočné stromy a spolu so svojimi pomocníkmi bude na svojich zastávkach rozdávať darčeky.

Rozsvietenie vianočného stromčeka

15.30 hod.  Nadabula – pri bývalej MŠ

15.50 hod. Sídl. Vargovo pole – ZŠ Zlatá „Križovatka Ul. Zlatá a Hviezdoslavova“

16.20 hod.  Sídl. Juh – „Pri reštaurácii Rubín“

16.45 hod. Sídl. Podrákoš – „Ul. Kozmonautov 15“

17.10 hod. Nemocnica – VSTUP

Námestie baníkov

17.30 hod.    Príchod Mikuláša s maskotmi a rozsvietenie stromčeka

Tešíme sa na Vás!