Vianoce s gotikou

V predvianočnom čase Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, opäť prichádza s už tradičnými vianočnými aktivitami. Tento rok múzejníci spojili obľúbené tvorivé dielne s ústrednou témou Roku nástennej maľby 2023.

Žiakov 1.stupňa základných škôl čakajú zaujímavé tvorivé aktivity. Najprv sa s múzejníkmi porozprávajú o dôležitosti zachovaných vzácnych gotických kostolov na Gemeri, ako aj o význame ich ochrany. Ukážu viaceré príklady, kde možno na gotických freskách nájsť aj symbol Vianoc – narodenie Ježiša Krista a aj to, akým spôsobom je vyobrazený. Následne sa žiaci vrhnú na tvorivú časť aktivity a vyrobia si vlastnú vianočnú dekoráciu.

Vianočné tvorivé dielne budú prebiehať v termíne od 4. decembra do 20. decembra 2023 v priestoroch Zážitkového centra Sentinel, Šafárikova 43, Rožňava. Na podujatie je potrebné sa vopred nahlásiť, počet účastníkov je limitovaný. Cena aktivity je 2 Eurá na žiaka.

Podujatie sa koná pri príležitosti Roku nástennej maľby v Banskobystrickom a Košickom kraji. Bolo vyhlásené pri príležitosti získania Značky Európske dedičstvo, pričom ju získalo ako súhrnná lokalita 12 kostolov v regióne Gemer a Malohont.

Tešíme sa na všetky deti!


Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk
tel.: 0907 769 338