GemArt v spolupráci s Obec Rakovnica, SNM - Múzeum Betliar a Obec Štítnik vás pozývajú na Vianočný benefičný koncert v podaní rožňavských hudobníkov Marieta Roxerová, Tomáš Bocko, Arpád Farkaš, Dionýz Máté a Milan Varga

Miesta konania:

Príďte si užiť pravú vianočnú atmosféru na úžasných historických miestach, vypočuť si klasické populárne vianočné piesne a zaspievať si s nami tradičné slovenské koledy.

Dobrovolné vstupné