Rozprávkové a tvorivé leto je časom, kedy sa môžeme stať súčasťou príbehov a zároveň sa zapojiť do tvorivých procesov. Je to čas, kedy sa môžeme nechať unášať fantáziou a slobodne vyjadriť svoju kreativitu. 

Bezbariérový vstup ♿