Vyhľadať podujatie
events/2020/10/admid0000/images/plagat_ponuka.jpg

RUSÍNI NA SPIŠI

Spišská Nová Ves, Múzeum Spiša
Piatok 22.01.2021, 08:00

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi si dalo za cieľ v dlhodobom časovom horizonte prezentovať dejiny a kultúru národností Spiša formou publikácií a výstav.

Ako prvou sa Múzeum Spiša zaoberá rusínskou národnosťou. Výstava venovaná tejto komunite s priliehavým názvom „Rusíni na Spiši“ prebieha od 17. 9. 2020 do 15. 6. 2021 v priestoroch Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi.

Väčšia časť výstavy sa zaoberá duchovným životom, zamestnaním, domácou výrobou, ľudovým odevom, folklórom, architektúrou, bývaním, rodinnými a výročnými zvykmi spišských Rusínov. Menšia časť výstavy pojednáva o dejinách, školstve a osobnostiach tejto národnosti.

Na výstave je prezentovaných množstvo zaujímavých predmetov viažucich sa k spišským Rusínom. Popri zbierkach Múzea Spiša ide o exponáty zapožičané z Múzea rusínskej kultúry v Prešove, Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku a Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni, ktoré týmto zároveň spolupracovali na realizácii výstavy.

Okrem toho sú na výstave predstavené predmety zo zbierok viacerých jednotlivcov. Výstava obsahuje tiež množstvo vizuálneho, zvukového a audiovizuálneho materiálu. Život spišských Rusínov môže návštevník spoznať aj prostredníctvom jedinečného dokumentárneho filmu vyhotoveného špeciálne pre účely výstavy.

V priebehu trvania výstavy sa bude konať viacero sprievodných podujatí.

Najskôr sa 25. novembra 2020 uskutoční slávnostná prezentácia monografie „Dejiny Rusínov na Spiši.“ Jej autormi sú pracovníci Múzea Spiša M. Furmanik, J. Pavlis, M. Števík a M. Staňová Michalková, ktorí sa zároveň podieľali na realizácii výstavy. Publikácia vyjde v slovenskej i rusínskej jazykovej verzii. Vydanie knihy podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

V decembri 2020 sa bude zasa konať podujatie „Rusínske Vianoce“ v rámci ktorého zaznejú rusínske vianočné piesne a budú prezentované tradičné rusínske vianočné jedlá zo Spiša.

Výstavu uzatvorí 12. 6. 2021 na Deň Rusínov podujatie s rusínskym spevom, tancom a tradíciami. Počas celého trvania výstavy sa budú konať odborné prednášky o histórii a etnografii spišských Rusínov pre školské skupiny i pre širokú verejnosť.

Výstava „Rusíni na Spiši“ bola finančne podporená Fondom na podporu umenia.

Informácie:
Miesto konania výstavy Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, Spišská Nová Ves
Termín konania: 17. 9. 2020 do 15. 6. 2021
Odhadovaný čas prehliadky :    60 minút
Vstupné osoby od 16 rokov: 1 €
Vstupné osoby do 15 rokov: 0,5 €

www.muzeumspisa.com │ FB: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi


Miesto konania

Ďalšie termíny


22. 01. 2021 Piatok 08:00 - 16:00 Spišská Nová Ves Múzeum Spiša
22. 01. 2021 Piatok 08:00 - 16:00
Spišská Nová Ves Múzeum Spiša

24. 01. 2021 Nedeľa 13:00 - 17:00 Spišská Nová Ves Múzeum Spiša
24. 01. 2021 Nedeľa 13:00 - 17:00
Spišská Nová Ves Múzeum Spiša

25. 01. 2021 Pondelok 08:00 - 16:00 Spišská Nová Ves Múzeum Spiša
25. 01. 2021 Pondelok 08:00 - 16:00
Spišská Nová Ves Múzeum Spiša

26. 01. 2021 Utorok 08:00 - 16:00 Spišská Nová Ves Múzeum Spiša
26. 01. 2021 Utorok 08:00 - 16:00
Spišská Nová Ves Múzeum Spiša

27. 01. 2021 Streda 08:00 - 16:00 Spišská Nová Ves Múzeum Spiša
27. 01. 2021 Streda 08:00 - 16:00
Spišská Nová Ves Múzeum Spiša