SANCTA CAECILIA VIII
 
Katedrála sv. Martina
22. november 2023 o 18:00
 
Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
Óda na deň sv. Cecílie, kantáta HWV 76
 
Ouverture
Menuet I
Menuet II
 Recitative From harmony, from heav´nly (tonor solo)
1. Accompagnato When nature underneth a heap (tenor solo)
2. Chorus From harmony, from heav´nly harmony
3. Air What passion cannot music raise and quell?? (soprán solo)
4. Air and Chorus The trumpet´s loud clangour (teor solo a zbor)
5. La Marche
6.  Air  The soft somplaining flute (soprán solo)
7.  Air Sharp violins proclaim (tenor sólo)
8.  Air But oh!  what art can teach (soprán solo)
9. Air Orpheus could lead the savage race (soprán solo)
10. Accompagnato But bright Cecilia rais´d the wonder High´r (soprán solo)
 12. Solo and Chorus As from the pow´r of sacred Lays (soprán solo a zbor)
 
MUSICA AETERNA
Umelecký vedúci Peter Zajíček
VOX AETERNA
Zbormajsterka Zuzana Buchová Holičková
Sólisti:
Lenka Máčiková soprán
Matúš Šimko tenor
 
Kantátu Óda na deň sv. Cecílie (HWV 76) zložil Georg Friedrich Händel v roku 1739 na oslavu patrónky hudby a hudobníkov svätej Cecílie - jednej z najznámejších mučeníčok rannej cirkvi – premiéra ktorej sa uskutočnila v divadla v Lincoln´s Inn Fields v Londýne, v deň jej sviatku 22. novembra 1739. Skomponoval ju len za 9 dní a stala sa hneď mimoriadne populárnou. Text kantáty Händlom zhudobnenej básne Johna Drydena, napísanej v roku 1687, je založený na pytagorejskej teórii harmonia mundi, ktorá spája pohyb a pôvod nebeských telies s hudbou, ako motorom vesmíru. Už úvodný zbor je jasnou a radostnou oslavou sily hudby, Händlove hudobné linky vyvierajú ako večná, hojná a nezastaviteľná sila – sila tak zásadná, že ju nikdy nemožno utlmiť, alebo ovládať. Úvodné slová „From harmony...“ sú vhodne zabalené do toho najzmyselnejšieho a najmajestátnejšieho harmonického prejavu. Jubal, Orfeus, sv. Cecília, hudba sfér, posledný súd – to všetko sú ingrediencie v bohatej zmesi klasických kresťanských obrazov Drydenovej básne a jedinečnej Händlovej hudby.
Podujatie v verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.
Vstupné dobrovoľné na www.ticketportal.sk