Slávnostné ukončenie a odovzdávanie festivalových cien

19.00 v Dvorane MKSR na Námestí SNP 33 / vstup voľný


Podujatie je súčasťou sprievodného programu festivalu Nová dráma/New Drama 2023.