33. ročník medzinárodného festivalu Slovenské historické organy ponúka dramaturgiu 5 koncertov (Bratislava-Čunovo, Vaďovce, BA-Vajnory, Jablonové, Bratislava-Staré Mesto), špičkové umelecké výkony a unikátne  historické nástroje z rôznych období  histórie nášho národa. Dramaturgiou tohto ročníka chceme reagovať na niekoľko udalostí, ktoré sa za posledné obdobie odohrali a tým sú, nové prírastky medzi novozreštaurovanými nástrojmi na Slovensku (Vaďovce, Vajnory), oslávime jubilea organov (Veľký evanjelický kostol, Jablonové). Prostredníctvom festivalu si chceme uctiť pamiatku organára a organológa Dr. Marianovi Alojzovi Mayerovi, ktorý patril k jedným z hlavných iniciátorov a zakladateľov medzinárodného festivalu Slovenské historické organy.

Prvý úvodný koncert edície Slovak historic organs in Pressburg uvedieme v MČ  Bratislava - Čunovo. Koncerty v Rímskokatolíckom kostole sv. Michaela Archanjela sú overenou súčasťou festivalovej dramaturgie už niekoľko rokov, našou snahou je ponúknuť ich vždy v inom “šate”, tentokrát  v kombinácii organistu Štefana Iľaša a vokálno-inštrumentálneho ansámblu Le nuove musiche. Toto komorné teleso sa venuje historicky poučenej interpretácii ranobarokovej, hlavne talianskej hudby na barokových nástrojoch. Pri interpretácii využíva kópie historických nástrojov ako chitarrone, resp. teorba, baroková gitara, viola da gamba a. i. Okrem interpretácie hudby na historických nástrojoch sa Le nuove musiche intenzívne venuje výskumu a uvádzaniu diel, ktoré ešte na Slovensku nezazneli. Organista slovenského pôvodu Štefan Iľaš študoval cirkevnú hudbu v Saarbruckene v Nemecku a neskôr v Mníchove. Je dramaturgom festivalu Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola.  Jeho interpretačný záber je mnohostranný, okrem organu ovláda aj hru na čembalo, klavichord, spolupracuje s rôznymi komornými telesami. Dramaturgia koncertu v Čunove pozostáva z duchovných madrigálov Samuela Capricorna a komorných skladieb Johanna H. Schmelzera v podaní interpretov: Adriana Banásová - soprán, Hilda Gulyás - soprán, Jakub Mitrík - chitarrone, Maria Kaluzhsikh - husle, Štefan Iľaš - basso continuo, ktoré budú pretkané málo známymi organovými skladbami autorov: H. Pousseura, F. Danksagmüllera,J. K. Kerrla zaznie tiež Robertsbridge Codex zo 14.st., v podaní Štefana Iľaša.

Vstup voľný

Festival podporili Nadácie SPP, Bratislavský samosprávny kraj a Nadácia mesta Bratislavy. S finančným príspevkom Hudobného fondu