Medzinárodný festival Slovenské historické organy/Slovak historic organs sa usiluje už viac ako tri desaťročia prezentovať vzácne historicky cenné organy z rôznych oblastí na Slovensku, ktoré patria do zoznamu pamiatok Slovenskej republiky. Ich umelecká hodnota nespočíva len vo architektonicko - výtvarnom riešení ale predovšetkým ponúka jedinečné zvukové bohatstvo, ktoré sa oplatí udržiavať pre nasledujúce generácie. Nie nadarmo už v minulosti získal organ status kráľovského nástroja a dodnes uchvacuje pre svoju jedinečnosť spracovania a zvukovú variabilitu.

Tento 33. ročník ponúka 5 koncertov (BA-Čunovo, Vaďovce, BA-Vajnory, Jablonové, BA-Staré Mesto). Dramaturgiou tohto ročníka chceme reagovať na niekoľko udalostí, ktoré sa za posledné obdobie odohrali a tým sú nové "prírastky" medzi novozreštaurovanými nástrojmi na Slovensku (Vaďovce, Vajnory), oslávime jubilea organov (Veľký evanjelický a.v. kostol, BA-Staré Mesto, Jablonové). Prostredníctvom festivalu si chceme uctiť pamiatku organára a organológa PhDr. Marianovi Alojzovi Mayerovi, ktorý bol jedným z hlavných iniciátorov a zakladateľom festivalu Slovenské historické organy.

Program festivalu:

Edícia Slovak historic organs in Pressburg

12.7.2024/ 19.00, BA-ČUNOVO, RK-farský kostol sv. Michala Archanjela

Štefan Iľaš & Le Nuove Musiche (SR)

 

13.7.2024/19.00, VAĎOVCE, RK-farský kostol sv. Michala Archanjela

Petr Čech (ČR)

Edícia Slovak historic organs in Pressburg

 

Edícia Slovak historic organs in Pressburg

14.7.2024/ 19:00, BA-VAJNORY, RK-farský kostol Sedembolestnej Panny Márie

Ai Yoshida (Japonsko)

 

19.7.2024/19:00, JABLONOVÉ, RK-farský kostol sv. Michala Archanjela

Kristína Gabčová (SR)

 

Edícia Slovak historic organs in Pressburg

21.7.2024/19:00 BA - Staré Mesto, Veľký evanjelický a. v. kostol 

Vincent Thévenaz (Švajčiarsko)

 

VSTUP VOĽNÝ

Festival podporili: Nadácia SPP, Nadácia mesta Bratislavy, Bratislavský samosprávny kraj

S finančným príspevkom Hudobného fondu