Slávnostné otvorenie výstavy Slovensko v štátnej symbolike organizovanej Ministerstvom vnútra SR a Východoslovenským múzeom v Košiciach sa uskutoční 11. októbra 2022 v Historickej účelovej budove VSM.