Workshop hereckej tvorivosti pre deti vo veku 10 - 15 rokov

Workshop hereckej tvorivosti, na ktorom si deti zábavnou formou precvičia prácu s telom, so slovom, objavia mimiku, vyskúšajú si osvedčené herecké cvičenia so zameraním na pantomímu, vyjadrovanie emócií, jazykolamy, naučia sa vnímať temporytmus reči, objavia koordináciu reči s pohybom. Workshop vedie režisér a dlhoročný herecký pedagóg Peter Weinciller z Teatro Colorato.

Účinkujú: režisér a herecký pedagóg Peter Weinciller z Teatro Colorato


Prihlásené deti so zakúpenou vstupenkou a vyplneným a podpísaným GDPR súhlasom treba v deň konania workshopu priviesť k hlavnému vchodu SND v čase medzi 10.45 – 11.00 h. Presný príchod je nevyhnutný, keďže hlavný vchod do budovy sa z dôvodu víkendovej prevádzky o 11.00 h uzavrie. Prosíme preto dbať na včasný príchod. Rodičia si svoje deti môžu vyzdvihnúť po skončení workshopu o 13.00 h pri hlavnom vchode do divadla.

Z kapacitných dôvodov nie je účasť rodičov na workshope možná.

Ďakujeme a tešíme sa na vás!

GDPR súhlas si môžete stiahnuť TU, je potrebné ho odovzdať pri príchode dieťaťa na workshop.

Miesto konania:nová budova SND, Skúšobné javisko