Spisovateľov a ich školské roky priblíži výstava v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej 5.

Výstava Spisovatelia v školských laviciach bude verejnosti prístupná od 25. januára 2023.

Ide o projekt Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave, ktoré spracovalo do výstavnej podoby dvanásť majstrov pera. Spomienky na školu a štúdium, zdokumentované fotografiami, vysvedčeniami, diplomami, preukazmi či dokonca zošitmi, približujú školské a študentské časy Ladislava Balleka, Daniela Heviera, Tomáša Janovica, Gustáva Murína, Evy Borušovičovej, Etely Farkašovej, Jozefa Banáša, Oľgy Feldekovej, Pavla Rankova, Petry Nagyovej-Džerengovej, Daniely Kapitáňovej a Michala Hvoreckého.

Dvanásť súčasných spisovateľov si spomína na svoje školské časy, spolužiakov, pedagógov, ale aj na predmety, ktoré nemali v láske a naopak, na tie, ktoré si obľúbili.

Prostredníctvom výstavy sa o svoje spomienky podelia s návštevníkmi knižnice až do 3. apríla 2023 počas otváracích hodín knižnice.