Silný napínavý dramatický príbeh o viere v človeka a hľadaní ľudskosti vo vojnovej skaze.

Popredný slovenský dramatik, scenárista a publicista Ivan Bukovčan sa v existencialisticky ladenej komornej hre Sneh nad limbou vracia k svojej bytostnej téme človeka v hraničnej životnej situácii, pričom zobrazuje jeho zlyhania, no i mravnú zodpovednosť za svoje konanie i konanie iných.

Dramaticky príbeh sa odohráva počas 2. svetovej vojny, keď povstalci ustúpili do hôr a rozpútala sa partizánska vojna. Partizáni Šimon a Miňo spolu s mladým zajatým nemeckým vojakom sa ukryjú v zemľanke pod stáročnou limbou, ktorá bola svedkom mnohých ľudských krívd a neľútostných zápasov. Rozhodujú sa, či zabijú alebo nezabijú nemeckého vojaka, no bráni im v tom etický princíp hodnoty života človeka.

V našej inscenácii prostredníctvom psychologicky prepracovaných charakterov sa vynárajú nástojčivé existenciálne otázky: Kde začína a končí sloboda druhých a kde moja? Ako sa človek správa v hraničnej situácii? Ostáva ešte človekom?

V predstavení sa fajčí.

PREMIÉRA: 13.02.2019
DĹŽKA: 80 min.

PRÍSTUPNOSŤ OD 15 ROKOV


Realizačný tím
Autor divadelnej hry: Ivan Bukovčan
Úprava: Michal Babiak
Réžia: Michal Babiak
Dramaturgia: Miron Pukan
Scéna: Jaroslav Valek a. h.
Kostýmy: Mya Javorková a. h.
Hudba: Matej Štesko a. h.
Asistent réžie: Mikuláš Macala

Osoby a obsadenie
Mikuláš Dzurík
Peter Gedeon
Filip Brišák
Petra Dzuriková
Mikuláš Macala