Veľkolepý muzikál plný citov, spravodlivosti, pravdy a krívd. Strhujúci a zároveň dojímavý konflikt lásky a zrady, v ktorom si čisté ľudské šťastie hľadá svoju cestu...

 

Dĺžka predstavenia: 120 - 130 minút + prestávka

Dostupnosť: od 12 rokov

Žáner: muzikál, dráma

Dátum premiéry: 07.02.2014, V-klub

Dátum obnovenej premiéry: 03.02.2023, Dom kultúry Lúky