Aj tento rok si pre vás už tradične občianske združenie Karpatoš pripravilo obľúbené podujatie Strašidlá na Smolenickom zámku

Viac informácií doplníme čoskoro.

Dostrašenia, priatielia!