Viac ako 100 účinkujúcich umelcov prináša v programe ikonické tance, veľké zborové scény aj známe filmové hudobné kompozície pri príležitosti 75. výročia Lúčnice.

Zdroj: FB / Umelecký súbor Lúčnica

Skladateľ, ktorého hudobné kompozície nadchýnajú aj tých, ktorí sa tradíciám vyhýbajú. Celovečerný program Lúčnice venovaný dielu jednej z jej ústredných tvorivých osobností, Svetozárovi Stračinovi, hudobnému skladateľovi, ktorí pre Lúčnicu skomponoval množstvo skladieb, ako aj scénických programov. Jeho prvé stretnutia s Lúčnicou a profesorom Štefanom Nosáľom boli pre jeho tvorbu zlomové a určujúce. V podaní viac ako 100 účinkujúcich umelcov prinášame v programe ikonické tance, veľké zborové scény aj známe filmové hudobné kompozície.  Svetozár Stračina ostáva rébusom, ktorého hľadanie stále pokračuje aj v našom celovečernom programe.

"Tradičnú kultúru môžem akceptovať, alebo nevšímať si ju. Tým ale ochudobním iba seba, lebo ona bude tradíciou ďalej. Ja ostanem bezdomovcom, ostanem iba človekom do počtu. No takí ľudia do počtu sa dajú ľahko ovládať, dajú sa ľahko riadiť. Človek bez vzťahu k tradíciám nemá na čo nadväzovať." Svetozár Stračina


Tvorivý tím:

Choreografia: Štefan Nosáľ
Hudba: Svetozár Stračina
Námet a scenár: Mikuláš Sivý  
Réžia:  Mikuláš Sivý

Dirigent: Martin Leginus
Zbormajsterka speváckeho zboru: Elena Matúšová                 
Naštudovanie: 
Mikuláš Sivý, Ivana Kleiblová
Návrhy kostýmov: Šarlota Kišová, Dagmar Roháčová 

Účinkujú: 

 • 50 členný tanečný súbor a spevácka skupina
 • 45 členný orchester
 • 30 členný spevácky zbor

Dĺžka predstavenia: 85 min. s prestávkou


SVETOZÁR STRAČINA - "POČUŤ VÔŇU ŽIVÉHO" 

 • 07.12.2023 o 19:00│Piešťany, Dom umenia
 • 09.12.2023 o 13:00│Bratislava, Slovenské národné divadlo
 • 09.12.2023 o 17:00│Bratislava, Slovenské národné divadlo
 • 04.02.2024 o 15:00│Trenčín, Posádkový klub - ODA TRENČÍN
 • 04.02.2024 o 19:00│Trenčín, Posádkový klub - ODA TRENČÍN
 • 25.02.2024 o 14:30│Nitra, Posádkový klub - ODA TRENČÍN
 • 25.02.2024 o 18:30│Nitra, Posádkový klub - ODA TRENČÍN
 • 09.03.2024 o 14:30│Prešov, Divadlo Jonáša Záborského
 • 09.03.2024 o 18:30│Prešov, Divadlo Jonáša Záborského

Vstupenky dostupné na vstupenky.lucnica.sk.