95. SEZÓNA SYMFONICKÉHO ORCHESTRA SLOVENSKÉHO ROZHLASU 

28.6.2024 o 19:00

10. abonentný koncert


PROGRAM
Gustav Mahler: Symfónia č. 8 (Symfónia tisícov)

ÚČINKUJÚ
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Ondrej Lenárd, dirigent
Mária Porubčinová, soprán
Andrea Vizvári, soprán
Terézia Kružliaková, alt
Denisa Hamarová, alt
Peter Mikuláš, bas
Marek Štrbák, organ
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala, zbormajster
Slovenský filharmonický zbor
Jan Rozehnal, zbormajster
Detský a dievčenský spevácky zbor SRo
Adrian Kokoš, zbormajster

Nárok na zľavu majú študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia, držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S.

Z dôvodu priameho prenosu zaujmite miesto v sále najneskôr 5 minút pred začiatkom koncertu.

Zdroj: FB / Symfonický orchester Slovenského rozhlasu