Tkanice – individuálny kurz

Rozsah: 10 hodín / 2 lekcie
Cena: 207 € 

Viac informácií

Na kurze sa oboznámite s fungovaním krosien, naučíte sa pomenovať ich jednotlivé časti a pripraviť si materiál. Osvojíte si technologický postup tkania a zhotovíte si koberec rozmerov cca 45 x 100 cm z textilného odpadu s vlastným vzorom.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Termín: po individuálnej dohode / 8.00-18.00
Lektor: Jarmila Rybánska
Cena: 207 €

>> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<