Rozsah: 30 hodín / 6 lekcií
Kapacita: 5 osôb
Cena: 175 €


Viac informácii

Na kurze sa oboznámite s tkáčskou tradíciou, druhmi tkanín, vzorovaním a regionálnymi špecifikami. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Osvojíte si prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež sa naučíte tkať z vlneného materiálu a textilného odpadu. Kurz pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich častí:

  • I. časť: snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby, tkanie s textilným odpadom
  • II. časť: vzorovanie tkanín preberaním, brožovaním a ažúry

* Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.
V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Termíny lekcií

  • 21. 4. 2023 o 16.00 – 19.00 hod.
  • 22. 4. 2023 o 8.00 – 15.30 hod.
  • 19. 5. 2023 o 16.00 – 19.00 hod.
  • 20. 5. 2023 o 8.00 – 15.30 hod.
  • 02. 6. 2023 o 16.00 – 19.00 hod.
  • 03. 6. 2023 o 8.00 – 15.30 hod.

>> ZISTIŤ VIAC O TKÁČSTVE <<

Určené pre: dospelí

Miesto konania: Banská Bystrica, Dolná 14 / ZOBRAZIŤ NA MAPE

Kontaktné údaje: Lívia Bučková, tel.: +421 905 732 627, livia.buckova@uluv.sk


 

Charakteristika

Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu. Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti: – teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%) – praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.


Termíny

Trvanie kurzu: 21. 4. - 3. 6. 2023
Termín: piatok, sobota (čas v texte)
Lektor: Katarína Chruščová
Cena: 175 €

NÁHRADNÍK


>> Kompletná ponuka Školy remesiel - UĽUV Banská Bystrica <<