Bitka o Bratislavu 2023 - Prešporok 1619. Rekonštrukcia dobovej bitky v Prešporku

Tlačová správa

Rok 1619 v Európe nebol idylický. Vojnová vrava postupne zasahovala väčšinu starého kontinentu a výnimkou nebolo ani kráľovské mesto Prešporok.

Dňa 30. 9. 2023 (sobota) sa v bratislavskom Sade Janka Kráľa už po ôsmykrát uskutoční historický festival s názvom Bitka o Bratislavu 2023 - Prešporok 1619. Hlavnou časťou jeho programu bude rekonštrukcia vojenskej zrážky, ktorá sa odohrala neďaleko brán mesta a významne ovplyvnila dianie v regióne a v celom Uhorsku, ktoré bolo vtedy súčasťou habsburského mocnárstva.

Zdroj: SHŠ Banderium
Čo sa vtedy vlastne stalo?

Rok 1619 sa v Európe isto nedal označiť ako pokojný. V Holandsku pokračovala vojna proti nadvláde Španielska, na severe aj napriek prímeriu pretrvával konflikt medzi Švédskom a Poľsko-Litovskou úniou a v neďalekom Českom kráľovstve sa len pred rokom rozhorelo stavovské povstanie, ktoré napokon vyústilo až do ukrutnej tridsaťročnej vojny. Aj v kráľovskom Uhorsku bolo toho roku rušno a rinčali tu zbrane. Proti vláde katolíckych Habsburgovcov sa už v druhom stavovskom povstaní vzoprelo sedmohradské knieža Gabriel Bethlen. Na konci augusta sa so svojou armádou vydal do Uhorska, kde sa tešil širokej podpore protestantskej šľachty, dlhodobo nespokojnej s absolutistickými snahami viedenského dvora. V krátkom čase sa Bethlen zmocnil Košíc a ďalších východoslovenských miest. Potom jeho ľahko ozbrojené, no rýchle oddiely smerovali ďalej na západ, kde sa zle platené posádky hradov a miest radšej vzdávali, než by mali početnej prevahe nepriateľa klásť zbytočný odpor.

Zdroj: bitkaobratislavu.sk

Tak sa stalo, že už 9. októbra sa po krátkom obliehaní vzdala aj Trnava a v ceste na Viedeň stálo Bethlenovi len hlavné mesto Uhorska – Bratislava, vtedajší Prešporok. Keďže väčšina cisárskych vojsk bola v tom čase viazaná na bojiskách v Česku, mesto chránila len menšia posádka s tromi delami, utáborená na Prešporskom predmestí.

Rýchlosť ľahkých Bethlenovych oddielov habsburské sily opäť prekvapila. Dňa 14. októbra Bethlen zaútočil na tábor cisárskeho oddielu a útokom z dvoch strán, využijúc početnú prevahu, ho napokon aj dobyl. Mešťania po tejto ukážke sily veru nemali chuť stavať sa na odpor, preto knieža bezprostredne po boji vtiahol do Prešporka, kde mu palatín Žigmund Forgáč vydal hrad i uhorskú kráľovskú korunu.

V sobotu 30. septembra sa môžete prísť pozrieť, ako táto polozabudnutá bitka asi mohla vyzerať. Známy mestský park v ten deň opäť ožije dunením diel, praskotom muškiet, rinčaním mečov a krikom bojujúcich vojsk. Okrem hlavného programu o 16:00 budete môcť vidieť výcvik a fungovanie dobových jednotiek, ukážky dobového života, kuchyne a remesiel, či prejsť sa vojenským táborom zo 17. storočia. K dispozícii budú aj stánky s rôznym občerstvením.

Organizátorom podujatia sú skupiny historického šermu Banderium a Manu Forti, ktoré sa dlhodobo venujú ako historickému šermu, tak aj rekonštrukcii dobového vojenstva tohto obdobia. Okrem nich sa akcie zúčastnia ďalšie združenia podobného zamerania nie len zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Talianska.

Projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Podporu poskytla aj Bratislavská vodárenská spoločnosť, Bratislava Tourist Board, Craft Beer Musketeer, Energy rent a Jolly Joker, a.s.

Príďte sa pozrieť, ako dejiny znovu ožívajú a určite neoľutujete.

>> Bitka o Bratislavu 2023 - Prešporok 1619 <<
Zdroj: Mgr. Richard Zamec, PhD. / Štatutárny zástupca SHŠ Banderium