Daniel Hevier napísal novú knihu o starých ľuďoch, pokrstil ju lístím

Tlačová správa

Básnik, spisovateľ, vydavateľ, výtvarník, kreatívec a v neposlednom rade performer –  Daniel Hevier sa predstavil naživo v Primaciálnom paláci so svojím sólovým recitálom. Okrem iného tam pokrstil svoju najnovšiu knihu „Starí ľudia voňajú ako orechové listy“ a to netradične – zimným lístím vloženým medzi stránky.

Zdroj: chymeros.sk

Daniel Hevier je básnikom mladosti a hovorcom detí. Napriek tomu – alebo práve preto – vzdáva vo svojej najnovšej knihe poctu starým ľuďom. Pod poetickým názvom STARÍ ĽUDIA VOŇAJÚ AKO ORECHOVÉ LISTY sa skrýva fascinujúci príbeh o starých ľuďoch – a deťoch. Dvojica súrodencov, veľká sestra a malý brat, pozoruje starých ľudí, neznámych i svojich starých rodičov, a odhaľuje ich svet. Niekedy sa im zdá, že starí ľudia sú nervózni, uhundraní, pomalí, chorľaví, ale aj neopatrní a ľahkoverní. Mnohé z týchto charakteristík sú však predsudkami, ktoré vyvracajú konkrétne príbehy starých ľudí. Autor si knihu aj ilustroval a aj príbeh ilustrácií je nevšedný. Graficky a výtvarne spracoval portréty seniorov, ktoré mu poslali, a urobil z nich postavy svojej knihy.

Zdroj: FB / Daniel Hevier

„Na napísanie tejto knihy ma motivovala skutočnosť, že podobné knihy takmer neexistujú. A pritom je vzťah deti-starí ľudia veľmi citlivý. Niekedy bolestivý, inokedy v ňom prevláda ľahostajnosť, nezáujem či dokonca strach. Aj pre spoločnosť je staroba háklivým fenoménom. O starých ľuďoch hovoríme ako o senioroch, skôr narodených, zrelom veku – akoby sme sa báli tohto slova. Ale moja kniha nie je nijakým moralizovaním – na príbehu dvoch detí rozkrývam svet staroby a ukazujem, aký je pestrý, mnohovrstevnatý a môže byť aj radostný,“ takto Daniel Hevier opísal  hlavnú motiváciu k napísaniu tejto knihy.

Zdroj: Music Press Production

Kniha Starí ľudia voňajú ako orechové listy je výsostne rodinným čítaním. Môžu ju čítať deti so svojimi rodičmi alebo starými rodičmi. A tak sa môže stať vzácnym darčekom pod vianočným stromčekom, ale je vhodná aj k rôznym sviatkom či jubileám.

Knihu Daniela Heviera – Starí ľudia voňajú ako orechové listy (vydavateľstvo OZ VERTIGOS) si môžete zakúpiť na chymeros.sk.

Zdroj: Music Press Production