Klaviristka Jordana Palovičová prichádza s hudobným portrétom fascinujúcej skladateľky Marie Szymanowskej

Tlačová správa

Album vychádza vo vydavateľstve Real Music House a je výsledkom dlhej a sústredenej práce hlavnej interpretky. Nová profilová nahrávka poprednej slovenskej klaviristky Jordany Palovičovej Maria Szymanowska. Soirée musicale vzdáva hold Marii Szymanowskej, jednej z prvých koncertných umelkýň a skladateliek vôbec, ktorá výrazne ovplyvnila tvorbu svojho mladšieho krajana Fryderyka Chopina. Nielen v slovenskom kontexte ojedinelá dramaturgia uvádza reprezentatívny výber z bohatého klavírneho opusu autorky, ktorý zahŕňa nokturná, romance, etudy, resp. prelúdiá, polonézy, mazurky a ďalšie tanečné formy. Raritou je uvedenie cyklu Štyroch valčíkov pre klavír trojručne v spolupráci so Zuzanou Manera Biščákovou. Tvorba Marie Szymanowskej sa na Slovensku vo forme CD albumu objavuje po prvýkrát.

Zdroj: Real Music House

„Vo svete, ktorý bol výsostne doménou mužov, otvorila cestu ďalším interpretkám ako Leopoldine Blahetka (1809-1885), Anna Caroline de Belleville (1808-1880), Marie Pleyel (1811-1875), neskôr Clara Schumann (1819-1896), Arabella Goddard (1836-1922), Sophie Menter (1846-1918), Anna Jesipova (1851-1914) či Teresa Carreño (1853-1917).  Tešila sa zaslúženej priazni významných predstaviteľov európskej kultúrnej scény, mnohí význační skladatelia jej dedikovali svoje skladby. Adam Mickiewicz (1798-1855) ju označil za „kráľovnú tónov“, Robert Schumann (1810-1856) ju považoval za „ženského Fielda“ a Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), s ktorým jej umenie pravidelne porovnávali,  za blízku priateľku. Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) jej vzdal trvácnu poklonu v podobe básne Aussöhnung (Zmierenie), kým ruský cársky dvor jej udelil titul Prvá klaviristka ich cárovniných výsostí. Súčasníci sa svorne nadchýnali jej prekrásnym spevným legatom, delikátnym tieňovaním, pôvabom i citovou hĺbkou jej prednesu,“ opisuje Szymanowskej výnimočnosť slovenská klaviristka Jordana Palovičová. „Sme poctení, že táto nahrávka vychádza práve v našom vydavateľstve. Jordanu si nesmierne vážime. Je to výnimočná klaviristka a silná hudobná osobnosť nášho regiónu. Dokazuje to aj dramaturgiou tohto albumu. Maria Szymanowska bola geniálnou skladateľkou. Jej skladby sú plné citu, farieb a v neposlednom rade hudobnej hĺbky. Je to skutočne prekrásny album, ktorý môžeme odporučiť všetkým otvoreným poslucháčom,“ dodáva k novinke vydavateľstva Real Music House Robert Pospiš, producent nahrávky a spoluzakladateľ rešpektovanej hudobnej značky. Spoločne s Martinom Sillayom mali na starosti aj celkovú hudobnú produkciu albumu. „Je to nahrávka, ktorá spĺňa tie najprísnejšie kritéria. Zážitok, ktorý nemizne s opakovaným počúvaním. Naopak, poslucháč sa dostáva stále hlbšie do strhujúcej hudby,“ dodáva k charakteru novinky Martin Sillay. Vydanie albumu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Partnerom nahrávky boli aj Hudobný fond, SOZA a BSK.   

„Naším úprimným prianím je prispieť prostredníctvom novej nahrávky, ktorá uvádza diela Szymanowskej v slovenskej CD-premiére, k renesancii hudby vzácnej poľskej umelkyne. Formy, ktoré dominovali v jej tvorbe, jej elegantný hudobný idióm a  interpretačné majstrovstvo priniesli neoddiskutovateľné podnety pre ďalší vývin pianizmu zhmotnený predovšetkým v osobnosti jej nasledovateľa Fryderyka Chopina. Príbeh životnej, ako aj umeleckej cesty Marie Szymanowskej udivuje percipientov aj v súčasnosti a je hodný našej pozornosti,“ odkazuje budúcim poslucháčom čerstvej nahrávky Jordana Palovičová. Album Jordana Palovičová „Maria Szymanowska. Soirée musicale“ vychádza vo vydavateľstve Real Music House.

Vypočujte si nahrávku Jordana Palovičová „Maria Szymanowska. Soirée musicale“ v ponuke streamingových služieb:

Jordana Palovičová - Romance by Prince Alexandre Galitzin arranged for pianoforte in G minor:

Viac informácii o nahrávke: realmusichouse.sk

Krst nahrávky Jordana Palovičová „Maria Szymanowska. Soirée musicale“ sa bude konať 20. novembra v priestoroch Hummelovho múzea na Klobučníckej ulici v Bratislave.

Zdroj: REAL MUSIC HOUSE

Jordana Palovičová „Maria Szymanowska. Soirée musicale
Recording supervision: Robert Pospiš, Martin Sillay, Jordana Palovičová, Zuzana Manera Biščáková
Sound engineer & mastering: Robert Pospiš, Martin Sillay
Recorded on 20th & 21st August, 29th & 30th October 2022 in Concert Hall Dvorana, Music and Dance Faculty, Academy of Performing Arts in Bratislava
Photo: Janka Šantavá
Graphic design: Peter Považan
© REAL MUSIC HOUSE 2023

Zdroj: Real Music House