Novú sezónu v Schaubmarovom mlyne otvorí sochárska výstava Na kusy

Tlačová správa

Tohtoročná sezóna v Schaubmarovom mlyne v Pezinku sa začne už tradične novým výstavným projektom, tentokrát venovaným sochárskemu umeniu. Vernisáž výstavy Na kusy s podtitulom Fragment a torzo vo výtvarnom umení doplní prvý kurátorský výklad, program pre deti, workshop pre dospelých aj koncerty mladých hudobníkov Čavalenky, Vojtik a IAmNøt. To všetko sa bude diať už v sobotu 27. mája 2023 od 15.00.

Zdroj: SNG

Sochárska výstava prevažne trojdimenzionálnych diel skúma torzovitosť a fragmentárnosť vo výtvarnom umení naprieč viacerými storočiami. Symbolicky zastúpené diela zo starého umenia uvidia návštevníci a návštevníčky v kontraste s moderným a so súčasným umením, ktoré ukazuje popularitu ľudského torza v modernom sochárstve.

V autentických výstavných priestoroch Schaubmarovho mlyna budú vystavené najmä materiálové diela a objekty z rôznych historických období a médií, doplnené o umeleckú a dokumentárnu fotografiu, experimentálny film, akciu aj inštaláciu. V bohatom výbere sa objavia diela od autorov a autoriek ako Jozef Jankovič, Milota Havránková, Bohumil Kafka, Martin Piaček či Erna Masarovičová, ale aj mnohých ďalších.

Čím je pre dejiny a súčasnosť fragment a ako a čo všetko v ňom môžeme čítať, približuje kurátorka výstavy zo SNG Vladimíra Büngerová: „Fragment, časť, zlomok či torzo zobrazuje telo a vec zranenú, deformovanú, neúplnú, nedokonalú, ale aj ,krásu v zohyzdení‘, obraz smrti, tragédie, revolúcie, erotiky, mementa a absencie. Zároveň má schopnosť pôsobiť na našu fantáziu, s pomocou ktorej si môžeme dotvoriť chýbajúcu časť, hľadať zmysel vtedy, keď je celok neznámy.“

Výstavu, ktorá potrvá do 28. apríla 2024, bude môcť publikum čítať aj v spojitosti so súčasnou dobou. „Sociológovia a sociologičky aktuálnu spoločnosť hodnotia ako rozkúskovanú, roztrieštenú, rozparcelovanú, rozbitú, neprehľadnú a nejednotnú. Podľa súčasnej filozofie celok predstavuje menej než súhrn jeho častí a celok nie je pravdou. Práve na kusy, časti, fragmenty, torzá sústredené do jednej inštalácie by sme sa mohli pozrieť ako na aktuálny predobraz stavu spoločnosti pred bránami konca sveta,“ vysvetľuje Büngerová.

K výstave vychádza aj katalóg, ktorý bude dostupný na zakúpenie v Schaubmarovom mlyne, v kníhkupectve Ex Libris v SNG a na e-shope SNG.

Informácie sú dostupné aj na našej webovej stránke: výstava / program.  

>> PROGRAM na stiahnutie <<

Zdroj: SNG

Na kusy. Fragment a torzo vo výtvarnom umení
Trvanie výstavy: 27. 5. 2023 – 28. 4. 2024

Kurátorka: Vladimíra Büngerová

Grafický dizajn výstavy: Kristína Uličná, Braňo Matis

Vystavujúci autori a autorky: Tibor Bartfay, Štefan Belohradský, Ján Fadrusz, Alina Ferdinandy, Juraj Gavula, Matej Gavula, Milota Havránková, Vladimír Havrilla, Tibor Honty, Rudolf Hornák, Julie Horová, Jozef Jankovič, Bohumil Kafka, Szabolcs KissPál, Martin Kochan, Ján Koniarek, Jozef Kostka, Eduard Kudláč, Karol Lacko, Otis Laubert, Erna Masarovičová, Michal Moravčík, Milan Paštéka, Martin Piaček, Štefan Prokop, Ladislav Snopek, Milan Tittel, Dana Tomečková, Pavol Tóth, Alexander Trizuljak, Miro Trubač, Rudolf Uher a neznámi sochári alebo sochárky 18. až 20. storočia

Zdroj: Rudolf Uher: Torzo. 1943. SNG 

Otvorenie výstavy NA KUSY + koncert Čavalenky IAmNøt Kasha

Program | 27. mája 2023

  • 15.00 | Otvorenie výstavy Na kusy
  • 15.30 – 16.30 | Kurátorský vstup: prvá prehliadka výstavy s kurátorkou Vladimírou Büngerovou
  • 15.30 – 16.30 | Detský program: Kasha-fonický orchester – v sade Schaubmarovho mlyna sa môžete zapojiť do spoločného orchestra s vizuálnou umelkyňou Kashou Potrohosh. Kasha si vytvára vlastné experimentálne hudobné nástroje, ktoré si budete môcť spolu s ňou vyskúšať a neskôr aj počuť na jej hudobno-performatívnom vystúpení.
  • 15.30 – 18.30 | Celodenná aktivita pre deti: Prilož ruku k dielu – celý náš svet sa skladá z kúskov, ktoré vytvorila naša príroda a my ľudia. Na workshope v sade bude mať každý návštevník a návštevníčka možnosť pridať ruku k dielu a dotvoriť náš spoločný svet tak, ako si ho predstavuje. Na jeho tvorbu použime klasickú sochársku techniku modelovania. Ak si bude chcieť niekto odniesť svoj kúsok domov, môže si vytvoriť jeho stopu odliatím formy zo sádry.
  • 17.00 – 18.00 | Detský express: Interaktívna komentovaná prehliadka výstavy pre deti – na výstave spolu preskúmame jednotlivé kusy vystavených diel a porozprávame sa o tom, ako sochy vznikli a či im niečo nechýba. Vysvetlíme si, čo to znamená „torzo“ v sochárskom umení, a vyskúšame mu chýbajúce časti dotvoriť na papieri podľa seba.
  • 17.30 – 17.45 | Koncert: Vojtik
  • 18.00 – 19.00 | Performance: Kasha Potrohosh
  • 19.30 – 20.30 | Koncert: Čavalenky
  • 21.00 – 22.00 | Koncert: IAmNøt
  • Workshop: Zašiváreň – People on Earth (NC) – Zašiváreň je priestor/dielňa, kde si z odpadových textilných materiálov môžete vyrobiť kus odevu, doplnok alebo aj opraviť či ozdobiť svoje oblečenie.

Aktuálnu ponuku ďalších programov nájdete na www.sng.sk, na sociálnych sieťach a v newslettri galérie, na ktorého odber sa môžete prihlásiť na www.sng.sk.


O Schaubmarovom mlyne

Schaubmarov mlyn je súčasťou Slovenskej národnej galérie. Ide o jediný zachovaný potočný mlyn na Slovensku s funkčnou mlynskou technológiou. Nájdete tu expozíciu mlynárstva a galériu výtvarného umenia, v ktorej dostáva priestor najmä moderné a súčasné umenie a dizajn. Počas roka sa môžete zapojiť do workshopov, zúčastniť sa komentovaných prehliadok, koncertov, navštíviť trhy a ďalšie podujatia pre odbornú aj širšiu verejnosť, ktoré súvisia s vizuálnym umením, prírodou a so životným prostredím, s remeslami a jedlom.

Zdroj: Hudáková Klára, SNG