Slovenské národné múzeum – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave vás srdečne pozýva na výstavu s názvom Martin Martinček – Básnik Liptova, ktorá vznikla v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine.

Je prezentovaná pri príležitosti 110. výročia narodenia Martina Martinčeka a jej vernisáž sa v myjavskom múzeu uskutoční 14. júna 2023 o 16.00 h v rámci programu 63. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2023.

Martin Martinček (1913 - 2004) bol umeleckým fotografom, ktorý citlivo zachytával život a premeny svojho liptovského regiónu. Jeho fotografie sú oslavou Liptova a vyznaním lásky k človeku – tvorcovi i pokračovateľovi duchovných tradícií. Kurátorka výstavy PhDr. Daša Ferklová (SNM v Martine) predstaví jeho tvorbu zo zbierok Slovenského národného múzea v Martine, ktorá vznikala prevažne v období 60. - 70. rokov.

"V nej sa k nám Martin Martinček prihovára cez obrazy liptovskej krajiny, v ktorých priam cítime materinskú náruč zeme, cez obrazy hôr a vrchov, v ktorých zasa vnímame nenapodobiteľné čaro prírody. Zachytil v nich zákutia, kde kamene a stromy tancovali a ožívali farbami raňajšieho úsvitu či večerného súmraku. Bolo to akoby dovtedy hora niečo utajovala a teraz sa chcela pred jeho zrakom odkryť," hovorí o výstave Daša Ferklová.

Martin Martinček sa k nám ďalej prihovorí fotografiami liptovských sídiel a architektúry, v ktorých zasa zdokumentoval neopakovateľnú harmóniu s prírodným reliéfom.

V symbióze s prírodou dokumentoval i človeka so všetkou krásou jeho tradičnej kultúry. V súbore týchto fotografií nadchýna a zároveň mrazí Martinčekom zachytená pravda a krása, ktorú videl svojim fotografickým okom a zachytil ju pri svojich stretnutiach a rozhovoroch s ľuďmi na Liptove. Ako tiež poznamenala kurátorka výstavy, Martin Martinček nám tu predstavuje človeka vo chvíľach jeho každodenného a sviatočného života. Neprikrášľuje a ani sa nevyhýba jeho zobrazeniu v akejsi materiálnej biede, v ktorej on umeleckým pohľadom odhalil duchovnú krásu. A čas potvrdil, že zhmotnená krása v jeho fotografických obrazoch zostala pravdivejšia ako empirická pravda povrchného pohľadu.

Výstava bude verejnosti prístupná do 3. septembra 2023.