Trenčín: Iné akcie

Ženy vo Hviezde
Baláž a Hubinák / kdekoľvek
Klubové kino: Roztápanie
Kvíz Ďalej! - Trenčín
Prezentácia knihy - Ľudovít Ódor
Vítanie jari na hrade „Poď na hrad v kroji!“
Pavol Seriš & Filip Teller: Čecháčci a Čoboláci