Top podujatia

Výherný deň Kinekus Trenčín 2024
Výstava: KROJOVANÉ BÁBIKY
KOVOZOO na Trenčianskom hrade
Výstava: KROJOVANÉ BÁBIKY
KOVOZOO na Trenčianskom hrade
Fasa, oslavuje naša chasa!
Kurz cínovania šperkov pre začiatočníkov
Výstava: KROJOVANÉ BÁBIKY
KOVOZOO na Trenčianskom hrade
Pozor, padá SNG!
Výstava: KROJOVANÉ BÁBIKY
KOVOZOO na Trenčianskom hrade
Výstava: KROJOVANÉ BÁBIKY
KOVOZOO na Trenčianskom hrade
Čo funguje na dnešné deti
Výstava: KROJOVANÉ BÁBIKY
KOVOZOO na Trenčianskom hrade
Výstava: KROJOVANÉ BÁBIKY
KOVOZOO na Trenčianskom hrade
Divadlo Aréna - Írska Kliatba