Trnava: Výstavy

100 / Sto rokov FCST
Krajina krásy. Ornament očami detí
Minerály Slovenska
Nezaberajú žiadny priestor
Ornament
Pamäť ako referencia
Figuralisti. Od džbána k figurálnej tvorbe
Juraj Hanulík - 50 rokov pri remesle
MERKUR
Alfons Mucha: Kvetinové svety
Johana Pošová & Barbora Fastrová: Breeding
Oravského paleta 2023
Detský svet (výstava pre malých i veľkých)
100 / Sto rokov FCST
Krajina krásy. Ornament očami detí
Minerály Slovenska
Nezaberajú žiadny priestor
Ornament
Pamäť ako referencia
Figuralisti. Od džbána k figurálnej tvorbe