Rozsah: 120 minút
Kapacita: 1 skupina/min. 6 osôb
Cena: 25 €/osoba


Viac informácii

Tvorivé dielne prinášajú aj dospelým možnosť kreatívneho zážitku v oblasti tradičných remesiel a ľudovo umeleckej výroby. Účastníci nahliadnu do histórie remesla, skúsia si prácu s prírodnými materiálmi a naučia sa jednoduchú remeselnú techniku. Každý účastník si odnáša so sebou vlastnoručne zhotovený výrobok.
Tvorivé dielne môžete navštíviť vo vopred dohodnutom termíne a čase.
Program prispôsobujeme podľa požiadaviek a kapacitných možností v našich dielňach: textilnej, drotárskej, hrnčiarskej, košikárskej, rezbárskej a maľby na sklo.
Cieľovou skupinou je laická i odborná verejnosť, zahraniční návštevníci, všetky vekové kategórie.

Lektor pracuje v dielni so skupinou 6 účastníkov.

V cene je zahrnutá práca lektora, pracovný materiál, zapožičanie pracovných nástrojov.

Určené pre: dospelí

Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64 / ZOBRAZIŤ NA MAPE

Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, tel.: +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Termíny

Termín: po individuálnej dohode
Lektor: lektorský tím
Cena: 25 €/osoba

>> PRIHLÁSIŤ SA​​​​​​​ <<


>> Kompletná ponuka Školy remesiel - UĽUV Bratislava <<