Rozsah: 90 minút
Kapacita: 1 trieda/max. 24 osôb
Cena

5,50 €/osoba


Viac informácii

Aktivity môžu rozvíjať manuálnu zručnosť, výtvarnú kreativitu, slovnú zásobu, dopĺňať vyučovacie predmety ako napríklad: výtvarná výchova, estetická výchova, multikultúrna výchova, pracovné vyučovanie, dejepis, vlastiveda a ďalšie. Cieľovou skupinu sú deti MŠ, žiaci ZŠ, ZUŠ, študenti SŠ/VŠ, kluby/družiny, CVČ a ďalšie organizované školské kolektívy. Program a obsah aktivít prispôsobujeme vekovej kategórii. Každý účastník si odnáša so sebou vlastnoručne zhotovený výrobok. V cene je zahrnutá práca lektora, pracovný materiál, zapožičanie pracovných nástrojov.

Hrnčiarska dielňa
Práca s hlinou patrí medzi najviac relaxačné remeselné techniky. V hrnčiarskej dielni sa deti oboznámia s vlastnosťami tohto materiálu a modelovaním si zhotovia drobný úžitkový/dekoratívny predmet.

Drotárska dielňa
V drotárskej dielni sa deti dozvedia, prečo začali ľudia opletať nádoby s drôtom, a čo všetko sa dá z neho vyrobiť. Vyskúšajú si tradičné techniky pletenia a opletania a vyrobia si jednoduchý dekoratívny predmet.

Textilná dielňa
V textilnej dielni si deti vyskúšajú tradičné textilné techniky ako napríklad tkanie na doštičke, šitie, vyšívanie, či plstenie. Zhotovia si drobný úžitkový/dekoratívny predmet.

Košikárska dielňa
Deti zistia, ako sa dajú využiť prírodné materiály ako je slama, či kukuričné šúpolie. Skúsia si vytvoriť svoju vlastnú figúrku, alebo iný ozdobný predmet.

Maľba na sklo
Deti sa zoznámia s tradičnou technikou a podobou maľby na sklo. Zistia, ako sa maľuje naopak, a čo je to podmaľba. Namaľujú si svoj vlastný obrázok.

Určené pre: školské kolektívy

Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64 / ZOBRAZIŤ NA MAPE

Kontaktné údaje: Michaela Krajňáková, tel.: +421 908 795 063, michaela.krajnakova@uluv.sk​​​​​​​


Termíny

Čas│termín: 

  • 9.00 – 10.30 │16.3. / 12.4. / 13.4. / 19.4. / 20.4. / 26.4. / 27.4. 
  • 10.45 – 12.15│15.3. / 22.3. / 29.3. / 30.3. / 05.4./ 12.4. / 13.4. / 19.4. / 20.4./ 26.4. / 27.4.

Lektor: lektorský tím
Cena: 5,50 €/osoba

>> Link na PRiHLÁSENIE (výber termínu) <<


>> Kompletná ponuka Školy remesiel - UĽUV Bratislava <<