Rozsah: 90 minút
Kapacita: 1 trieda/max. 36 osôb
Cena: 5,50 €/osoba


Viac informácii

Aktivity môžu rozvíjať manuálnu zručnosť, výtvarnú kreativitu, slovnú zásobu, dopĺňať vyučovacie predmety ako napríklad: výtvarná výchova, estetická výchova, multikultúrna výchova, pracovné vyučovanie, dejepis, vlastiveda a ďalšie. Cieľovou skupinu sú deti MŠ, žiaci ZŠ, ZUŠ, študenti SŠ/VŠ, kluby/družiny, CVČ a ďalšie organizované školské kolektívy. Program a obsah aktivít prispôsobujeme vekovej kategórii. Každý účastník si odnáša so sebou vlastnoručne zhotovený výrobok. V cene je zahrnutá práca lektora, pracovný materiál, zapožičanie pracovných nástrojov.

Hrnčiarska dielňa
Práca s hlinou patrí medzi najviac relaxačné remeselné techniky. V hrnčiarskej dielni sa deti oboznámia s vlastnosťami tohto materiálu a modelovaním si zhotovia drobný úžitkový/dekoratívny predmet.

Drotárska dielňa
V drotárskej dielni sa deti dozvedia, prečo začali ľudia opletať nádoby s drôtom, a čo všetko sa dá z neho vyrobiť. Vyskúšajú si tradičné techniky pletenia a opletania a vyrobia si jednoduchý dekoratívny predmet.

Textilná dielňa
V textilnej dielni si deti vyskúšajú tradičné textilné techniky ako napríklad tkanie na doštičke, šitie, vyšívanie, či plstenie. Zhotovia si drobný úžitkový/dekoratívny predmet.

Košikárska dielňa
Deti zistia, ako sa dajú využiť prírodné materiály ako je slama, či kukuričné šúpolie. Skúsia si vytvoriť svoju vlastnú figúrku, alebo iný ozdobný predmet.

Maľba na sklo
Deti sa zoznámia s tradičnou technikou a podobou maľby na sklo. Zistia, ako sa maľuje naopak, a čo je to podmaľba. Namaľujú si svoj vlastný obrázok.

Výroba z kože
Deti sa zoznámia so základnými technikami výroby z kože – rezanie kože, orezanie hrán, hladenie, dierovanie a zdobenie raznicami. Vyrobia si vlastý náramok alebo iný úžitkový predmet.

Určené pre: školské kolektívy

Miesto konania: Košice, Mäsiarska 52 / ZOBRAZIŤ NA MAPE

Kontaktné údaje: Iveta Kažimírová, tel.: +421 905 780 048, iveta.kazimirova@uluv.sk


Termíny

Termín: 

  • 09:00-10:30: 14.;15.;16.; 21.; 22; 23.; 28.; 29.;30.03.2023
  • 10:45-12:15: 2.;14.;15.;16.; 21.; 22; 23.; 28.; 29.;30.03.2023

Lektor: lektorský tím
Cena:

Link na prihlásenie, po výbere termínu, nájdete na uluv.sk.


>> Kompletná ponuka Školy remesiel - UĽUV Košice <<