Vernisáž: 28. 3. 2023 o 17:00 hod.
Trvanie výstavy: 29. marca 2023 – 11. júna 2023
Miesto: Bethlenov dom
Kurátor: Miroslav Kleban

O území Podkarpatskej Rusi sa zvykne hovoriť ako o „stratenej zemi“, zabudnutej zemi“, či „zmiznutom svete“. Súdobá literatúra označuje Podkarpatskú Rus ako romantickú zem, ktorej krásy sa začínajú objavovať pre zvyšok republiky, avšak veľakrát sa zdôrazňuje aj jej sociálna zaostalosť a nepokojná atmosféra. Vedecko-výskumný a výstavný projekt, ktorý mapuje kultúrne dianie a umeleckú produkciu územia bývalej Podkarpatskej Rusi pokračuje ako samostatná výskumná aktivita v nadväznosti na súvislosti medzivojnového umenia, predovšetkým na košický okruh 20. a 30. rokov 20. storočia, známy pod súhrnným názvom Košická moderna. Presahy Košickej moderny siahajú do oblasti Podkarpatskej Rusi najmä vďaka priateľstvu dvoch výtvarníkov, významných reprezentantov tohto avantgardného prúdu – českého maliara Františka Foltýna a maďarského, ľavicovo orientovaného umelca Gejzu Schillera. Po 1. svetovej vojne nebola kultúrno-spoločenská situácia na území Slovenska ľahká. Odchádzajúca maďarská administratíva bola postupne nahradzovaná českou, ktorá sa pokúšala formovať kultúrne, politické a hospodárske dianie na Slovensku. Chýbajúce štátne akadémie umenia suplovali súkromné školy, Škola Gustáva Mallého v Bratislave 1911 – 1932, Krónova škola v Košiciach 1921 – 1927, v Užhorode to bola Verejná škola kreslenia, založená v roku 1927 Jozefom Bokšajom a Vojtechom Erdélyim. Umelecká prax na území bývalej Podkarpatskej Rusi, v rámci moderného umenia, začína ešte pred rokom 1919, teda pred pripojením územia k Československu. František Žákavec v Sborníku pro českou práci z roku 1937 označuje umenie Podkarpatskej Rusi ako najmladšie slovanské umenie. Všeobecná definícia onoho výtvarného prejavu, jedinečného a podnetného regiónu plného topografických rozmanitostí a archaických ľudových typov, stojí niekde medzi tradíciou a modernou. Udalosti rokov 1918 – 1919 teda neznamenali jednoznačný predel v estetickom a ideovom ponímaní jednotlivých autorov, ale napĺňali skoršiu tradíciu, ktorá v medzivojnovom období pokračovala ako tzv. vernakulárny modernizmus, úzko konfrontovaný s avantgardnými prejavmi Košickej moderny.


Názov výstavy: Umenie Podkarpatskej Rusi – Československá stopa 1919 – 1938. 
Kurátor výstavy: Miroslav Kleban
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Miesto konania: Bethlenov dom (nádvorie, 1. poschodie), Dolná 8, Banská Bystrica
Trvanie: 29. marec  – 11. jún 2023
Vernisáž: 28. marec 2023 o 17.00 hod. (utorok)

Tešíme sa na Vás!

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.