Stará tržnica, Biela noc a Slovenská sporiteľňa vás pozývajú na nový letný umelecký zážitok.
Pridajte sa k nám a ponorte sa do intímneho sveta súčasného umenia.

BUBLINY
Vnútro Starej Tržnice vyplnia tri monumentálne Bubliny. Bubliny, ako symboly spojenia, krehkosti, spolupráce, rozmanitosti. Bubliny, ktoré prinášajú dôležitý odkaz spolupatričnosti v dnešnej pohnutej spoločenskej atmosfére. Lousy Auber využil staré teplovzdušné balóny, ktoré dostali novú funkciu imerzívnej inštalácie vytvorenej pre túto príležitosť.

Lousy Auber
Slovenský fotograf a multimediálny umelec Lousy Auber je okrem svojej fotografickej tvorby známy práve monumentálnymi realizáciami vo verejnom priestore. Má za sebou viaceré inštalácie v rámci festivalu Biela noc a Grape, kde pracoval s efemérnymi dielami a témou recyklácie. Významným dielom je umelecký zásah do fasády hotela Kyjev na Kamennom námestí, kde vizuálna hra s rigidnou monumentálnou fasádou výrazne zmenila vizualitu Kamenného námestia. Téma imerzie — ponorenia divákov do preňho dovtedy nepoznanej vizuálnej, priestorovej či inak zážitkovej roviny je nosnou línou jeho tvorby.

V rámci inštalácie sú pripravené koncerty, tanečné vystúpenia, diskusie, workshopy, jóga a mnoho ďaľšieho programu.

OTVÁRACIE HODINY:
NED - PIA:
28. 6. - 30.8. 2024
14:00 - 21:00
Okrem sobôt a 3.7. a 4.7.

👉Vstupné:
VSTUP VOĽNÝ!

Pozor! Všetci návštevníci sú povinní riadiť sa prevádzkovým poriadkom, ktorý im bude sprístupnený na mieste.

Umelecká inštalácia vznikla v spolupráci s festivalom Biela noc a Slovenskou sporiteľňou. Partnermi sú BKIS, Bratislava - hlavné mesto, Bratislavský samosprávny kraj
Príďte a ponorte sa do intímneho sveta súčasného umenia.