Vahan – akreditovaný kurz

Rozsah: 15 hodín / 2 lekcie
Cena: 85 €

Viac informácií

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti korytárskej výroby. Naučíte sa zvoliť si vhodný materiál a pracovné náradie a osvojíte si technologický postup výroby vahanca – techniku dlabania, opracovania a povrchovej úpravy dreva.

* Kurz Dlabaný riad, pozostávajúci z troch častí: Lyžice, Črpačka a Vahan, je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na celom kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Informácie k akreditácií

Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.


Trvanie kurzu: 22. 2. - 23. 2. 2024
Termín: Štvrtok, piatok /12.00-20.00/
Lektor: Michal Fratrič
Cena: 85 €
Obsadenosť: 0 voľné│6 náhradné miesto/a / >> NÁHRADNÍK

>> Viac info


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<