Predstavujeme vám obec ZÁREČIE: Bloky piesní a tancov zo Zárečia

FSk Záriečanka právom patrí medzi významné folklórne skupiny Púchovskej doliny a regiónu Považie.
V roku 1995 vznikla v obci folklórna skupina Záriečanka, ktorá bola založená s láskou ku svojim koreňom- folklóru a piesňam. Okrem krásnych krojov, ktoré si členovia vyšívajú sami, je skupina charakteristická svojim trojhlasným spevom, tradičnými tancami a ľudovou hudbou.

Počas svoje existencie jej členovia absolvovali veľké množstvo vystúpení nielen doma v Záriečí, v Púchovskej doline, či v rámci celého Slovenska, ale i v zahraničí. Jej členovia výrazným spôsobom prispievajú k uchovávaniu a prezentácii folklórnych tradícií Púchovskej doliny.

Účinkujú:

  • Folklórna skupina Záriečanka
  • ľudová hudba Záriečanka

a sólisti P. Chovanec, Z. Ostrohovská, R. Janíková, J. Gaňová a H. Pála

Večer autentického folklóru sa koná pod záštitou Jána Hrčku, starostu MČ Bratislava - Petržalka.

V spolupráci s Vladimírom Bajanom
a ProFolklorika n.f.

Nadácia SPP
OZ Folk Ekonóm