BALET

Program slávnostného večera je prezentáciou z výberu záverečných a semestrálnych prác študentov katedry tanečnej tvorby. V programe sa predstavia sólisti a členovia Baletu SND, študenti Súkromného tanečného konzervatória z Liptovského Hrádku a študenti Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU Bratislava.

Ceny vstupeniek:
1. kategória: 12 €
2. kategória: 8 €