Rezort Masarykov dvor Vás pozýva na 3. ročník Veľkej Svadobnej výstavy na Masarykovom dvore, ktorý sa uskutoční v sobotu 1. októbra 2022 od 10.00 hodiny.

Zdroj: masarykov-dvor.sk

Prinášame Vám nové trendy v oblasti svadobného managementu, organizovania svadby, výzdoby, účesov, líčenia, uvidíte prehliadku najnovších modelov svadobných ale aj spoločenských šiat na nadchádzajúcu sezónu, svadobnú zavíjanku, širokú ponuku svadobných doplnkov. Pripravená je pre Vás takisto ochutnávka svadobného menu a candy barov. Ukážka videoprodukcie a fotografovania, jazda na svadobnom koči svadobné veterány a mnoho ďalšieho...


INFORMÁCIE A POKYNY PRE VYSTAVOVATEĽOV

TERMÍN A MIESTO KONANIA

3. ročník svadobnej výstavy v Rezorte Masarykovho dvora, tentoraz s podtitulom Romantika – Tradície – Retro, sa koná v sobotu 01. októbra 2022 v obci Pstruša – miestna časť Vígľaš, 16 km od Zvolena v smere na Detvu.

VYSTAVNÉ PLOCHY

Vystavovateľom organizátor poskytne výstavnú plochu podľa vopred dohodnutých pravidiel. Rozmiestnenie vystavovateľov na svadobnej výstave je určené vopred organizátorom.

VÝSTAVNÁ DOBA

Výstavná doba pre návštevníkov svadobnej výstavy je od 10.00 hod. do 17.00 hod. Príchod vystavovateľov a aranžovanie výstavných plôch bude možné už od 7.oo hod. v deň svadobnej výstavy, ak sa vystavovatelia nedohodli s organizátorom inak. V čase od 7.00 hod. do 9.00 hod. bude vystavovateľom umožnený vstup do areálu s automobilom na vyloženie výstavných vzoriek a/alebo tovaru. Najneskôr o 9.00 hod. je potrebné automobily preparkovať na vyhradené miesto pre vystavovateľov. Prosíme vystavovateľov, aby dodržiavali pokyny organizátora a v dostatočnom časovom predstihu pred otvorením svadobnej výstavy mali pripravené svoje výstavné plochy a naaranžované výstavné vzorky .

REGISTRÁCIA VYSTAVOVATEĽOV

Registračné miesto vystavovateľov sa bude nachádzať priamo pri vstupe do areálu. Pri registrácii bude vystavovateľom odovzdaný identifikačný tyvekový náramok podľa počtu osôb. Zároveň budú vystavovateľom na tomto mieste poskytnuté ďalšie potrebné informácie, napr. presné umiestnenie ich výstavnej plochy, možnosti občerstvenia, výber poplatku za výstavné miesto (ak relevanté).


Kontaktná osoba pre registráciu vystavovateľov: Simona Škamlová, sales a  wedding manager, Tel: +421 905 748 081, e-mail: svadby@mdvor.sk

Ak máte záujem vystavovať na našej svadobnej výstave, tak Vás prosím vypíšte Registračný formulár TU