Verejné generálky │ 02.02.2023 │ Dom umenia │ 10:00

Štátna filharmónia Košice
Vojtěch SPURNÝ
, dirigent
Indi STIVÍN, kontrabas
Peter KATINA, sprievodné slovo

Program:

Jan Křitel Vaňhal: Symfónia A dur (Bryan A4)
Karl Ditters von Ditersdorf: Koncert pre kontrabas a orchester č. 2 Es dur Kr. 172
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfónia č. 41 C dur "Jupiterská" KV 551


Vstupné: 6,- €


Karl Ditters von Dittersdorf bol rakúsky hudobný skladateľ a huslista. Celý život hral v rôznych dvorných orchestroch a popritom aj veľa komponoval. Rozsah jeho tvorby je obrovský, napísal okolo 120 symfónií, množstvo opier, komorných diel, oratórií a niekoľko koncertov. Jedným z najznámejších je Koncert pre kontrabas č. 2 E dur. Jeho rýchle časti prinášajú svieži vzruch, náročné šestnástinové pasáže i precízny štýl hry, charakteristický pre koncerty tej doby. Toto brilantné a náročné dielo patrí do štandardného repertoáru kontrabasistov a zaradilo sa k vrcholom kompozičného umenia pre tento nástroj.

Symfónia C dur „Jupiterská“ je vrcholom Mozartovej symfonickej tvorby. Je poslednou z veľkej symfonickej trojice a hoci neobsahuje toľko výrazového citu ako Symfónia g mol, ani melodický pôvab Symfónie Es dur, jej prezývka „Jupiterská“ je odôvodnená mužným, energickým charakterom, vznešenosťou i spôsobom, ako ľahko a vzletne rieši Mozart problematiku harmónie a inštrumentácie. Zároveň je dôkazom majstrovstva, s akým ovláda hudobné umenie svojich čias, ktoré doslova presahuje možnosti človeka. Dokonalé proporcie a skvelá formová výstavba Jupiterskej symfónie spôsobili, že sa stala vzorom hudobného umenia klasicizmu.