Vianočné ozdoby z dreva

Rozsah: 12 hodín / 3 lekcie
Cena: 70 €

Viac informácií

Na kurze si osvojíte technologický postup zdobenia dreva kyjatickými ornamentmi, ktoré sa do namoreného dreva vyrývajú za pomoci špeciálneho kružidla. Zhotovíte si originálne drevené ozdoby na vianočný stromček .

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Trvanie kurzu: 6. 12. - 8. 12. 2023
Termín: streda, štvrtok, piatok / 16.00-20.00
Lektor: Ladislav Hedvigi
Cena: 70 €
Obsadenosť:  0 voľné / 4 náhradné miesto/a / >> NÁHRADNÍK

>> Viac info


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<