Záhrada Novohradského múzea a galérie je momentálne jediné tiché zelené verejné priestranstvo priamo v historickom centre Lučenca. Počas podujatia predstavíme “Príbeh záhrady v čase” cez historické fotografie. Chceme návštevníkom priblížiť priestor záhrady ako verejného priestoru na relax a reflexiu. Tiché miesto v strede mesta. Záhrada má tvar obdĺžnika, momentálne je z väčšej časti zatrávnená, s okrasnými kríkmi. Uprostred záhrady sa nachádza fontána, dielo Jána Korkoša z 80.rokov 20.stor. Priestor slúži aj na výstavné účely, najmä vystavovanie diel od účastníkov niekoľkých ročníkov Medzinárodných keramických sympózií Lučenec - Kalinovo, ako aj na usporiadanie kultúrnych podujatí počas letnej sezóny.


Piatok 2.6.

  • Sprístupnenie umeleckých keramických diel "Umelecká záhrada"
  • Sprístupnenie panelovej výstavy "Významní lučenskí rómski muzikanti 19. stor." k téme aktuálneho ročníka Víkendu otvorených parkov a záhrad "Melódie záhrad"

Program počas celého Víkendu otvorených parkov a záhrad (2. 6. – 4.6.2023):

  • "Umelecká záhrada"
  • "Melódie záhrad"
  • „Príbeh záhrady v čase“ pre tých ktorých zaujíma história sme z fondu vybrali niekoľko fotografií z jej príbehu múzejno-galerijnej záhrady.
  • „Škriatok kurátor“ - "Ukryté v záhrade" individuálna hra pre návštevníkov /dostupné u lektoriek/
  • "Vtáčie ornamenty v zbierkach NMG" - fotografie zbierkových predmetov s vtáčim ornamentom a popisom druhu operencov. V spolupráci s CHKO Cerová vrchovina. Každý prispel svojou špecializáciou. V NMG sme v depozitári vyhľadali ornamenty vtákov na zbierkových predmetoch. Doplnili sme ich o stručný popis artefaktu a pridali zaujímavosť o konkrétnom zoomorfnom motíve. CHKO - Cerová vrchovina pripravila texty a fotografie, ktoré približujú vtákov v ich prirodzenom prostredí.

Pre návštevníkov budú pripravené kriedy na kreslenie na chodník.

Pripravili sme „Knižnicu v podbrání“. Stačí si vybrať knihu nájsť si pohodlné miesto na čítanie a užiť si spev vtákov v zelenej záhrade NMG. Verejná záhrada v historickom centre mesta je miesto, kde môžete na chvíľu uniknúť od zhonu každodenných povinností a spomaliť, užiť si okamih.

Počas Víkendu otvorených parkov a záhrad si môžete pozrieť výstavu „Petofi 200: Básnik s ohnivou dušou“. Po prehliadke je záhrada ideálnym priestorom na reflexiu zážitku z múzea.


Podujatie
Termín: 2. - 4. 6. 2023 (podľa otváracích hodín NMG)
Vstup: voľný
Miesto: Novohradské múzeum a galéria, Nám. Kubínyiho 3/38 Lučenec
Zriaďovateľom Novohradského múzea a galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.
Link VOPaZ: https://www.vopz.sk/
Link NMG: www.nmg.sk