VINCENT HLOŽNÍK
(stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca)


otvorená: utorok – sobota: 09.00 – 17.00, nedeľa: 10.00 – 16.00
miesto: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na II. poschodí
autor koncepcie stálej expozície: Milan Mazúr
architektonické riešenie expozície: Dušan Voštenák


V deň nedožitých 100. narodenín si Považská galéria umenia v Žiline pripomula jedného z najvýznamnejších umelcov druhej polovice 20. storočia Vincenta Hložníka v podobe reinštalovanej stálej expozície prezentujúcej verejnosti prierez jeho celoživotného diela, ktorý zachytáva jednotlivé obdobia jeho tvorby (od jeho raných prejavov v 40. rokoch až po jeho posledný veľký cyklus Nová Apokalypsa v 90.rokoch), rôzne výtvarné techniky a tiež rozmanité umelcove motívy. Po prvý krát sa podarilo vystaviť ilustrátorskú a známkovú tvorbu Vincenta Hložníka, vďaka čomu ponúka navštevníkom nový a svieži pohľad na slovenského výtvarného velikána.


Dňa 22. októbra 2019 sme si uctili 100. výročie narodenia Vincenta Hložníka, popredného výtvarného umelca 20. storočia, maliara, grafika, kresliara, ilustrátora a pedagóga. Otvorenie expozície nadväzuje na predchádzajúci cyklus expozícií, začatý v roku 2009, ktorý iniciovalo získanie veľkého množstva prác v oblasti maľby, gvašu, pastelu či grafických prác a kresieb, ktoré do zbierkového fondu galérie venovala jeho manželka Viera Hložníková v roku 2005. Aktuálna expozícia Vincenta Hložníka, venovaná 100. výročiu narodenia umelca, predstavuje verejnosti doteraz sporadicky prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40. rokov až po 90. roky 20. storočia. Zároveň má nová expozícia nový dizajn a architektonickú úpravu.

Vincent Hložník (1919-1997), ako jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského moderného umenia, svojou rozmanitou a rozsiahlou tvorbou výrazne obohatil kultúrne dedičstvo slovenského národa. Bol umelcom s vrodenou výtvarnou genialitou, s hlbokým súcitom, vynikajúcim pozorovacím zmyslom a rovnako bohatou snovou predstavivosťou. V jeho tvorbe sú viditeľné vplyvy svetových umeleckých prúdov ako kubizmus, expresionizmus či surrealizmus. Vďaka inšpirácii, ktorú z nich čerpal, posúval slovenské výtvarné umenie vpred a udržiaval ho v centre svetového umeleckého diania.

Jeho celoživotné dielo zahŕňa maľbu, kresbu, grafiku, plastiku, ilustrácie detských knižiek, ale aj svetovej beletrie, ba dokonca tvorbu poštových známok. Jeho tvorba sa vyznačuje rovnováhou etického a estetického charakteru. Estetika jeho umenia tak vychádza z jeho etického presvedčenia. Nedbal len na krásu svojho diela, na harmóniu kompozície a účinok vybraných farieb, ale aj na silný obsah, posolstvo, ponaučenie a morálny odkaz. Jeho motívom bol po celý život predovšetkým človek, človek trpiaci, smútiaci, zmietajúci sa v nekonečnom boji dobra a zla, v zločine vojny, ale i človek úprimný, dobrosrdečný a radostný. Neprehliadnuteľný je aj náboženský rozmer jeho výtvarnej tvorby. Vincent Hložník bol človek hlboko veriaci, citlivý a vnímavý. Jeho súcit, solidarita a empatia akoby nepoznali hraníc. Z výtvarného hľadiska je pre neho najviac charakteristický expresívny 
figurálny prejav − vyobrazenie postáv a deformácia tvarov podmienená vnútorným subjektívnym pocitom.

Expozícia je tematicky rozdelená podľa jednotlivých období tvorby a techník, ktoré autor pri tvorbe používal, spomedzi iných je zdôraznené obdobie jeho príchodu z Prahy na Slovensko po úspešnom absolvovaní štúdia. Výber diel sa dotýka sa aj prvej výstavy v roku 1942 v Bratislave, ktorá doslova šokovala pierotmi či klaunmi, obrazmi ohromujúcimi, ako aj varovnými. Výstava predstavuje aj nespornú Hložníkovu odvahu v jeho výraznej protifašistickej výpovedi (cyklus Transport). Výber obrazov zo 70. až 90. rokov zastupuje významný cyklus Apokalypsa. Grafická tvorba je predstavená leptami z 80. rokov, ktorých motívy pochádzali zo sveta sociálne vydedených a vojnou prenasledovaných. Expozíciu dopĺňa zakomponovanie známkovej a ilustrátorskej tvorby, tá predstavuje tvorbu Hložníka výberom exkluzívnych diel drobnej grafiky a ilustrácie. K výstave je vydaná knižná publikácia Vincent Hložník – listy, písomnosti, citáty, spomienky. Na tému Apokalypsa na vernisáži vystúpil aj mím Milan Sládek. 
Súčasťou dňa vernisáže bolo aj celodenné podujatie študentov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline, ktorí v priestoroch exteriéru a interiéru galérie vytvárali svoje diela venované Vincentovi Hložníkovi. 

Význam celoživotnej tvorby Vincenta Hložníka spočíva nielen v jej kvalite, objeme a rôznorodosti, ale predovšetkým v jej neutíchajúcej aktuálnosti. Morálne posolstvo obsiahnuté v jeho diele neustále prehovára ku svojim recipientom. Otvára oči, očisťuje srdce, dráždi zmyslové vnemy a pohne svedomím každého svojho vnímateľa žijúceho v kontextoch aktuálnej spoločenskej, politickej, ale aj kultúrnej sféry.
 
Korunou jeho úspechu je pokora, ktorú si zachoval po celý svoj život.

Realizáciu expozície z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Expozícia je realizovaná s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.