Mari Samuelsen, husle
Slovenská filharmónia
Kevin Griffiths, dirigent

O klimatických zmenách sme už počuli dosť. Teraz je čas počúvať!

Súčasťou programu 18. ročníka festivalu Viva Musica! bude slovenská premiéra diela For Seasons (composed by climate data), ktoré vzniklo z iniciatívy členov orchestra NDR Elbphilharmonie v Hamburgu ako reakcia na globálne klimatické zmeny. Dielo je rekompozíciou Štyroch ročných období Antonia Vivaldiho (vyd. v roku 1725), ktoré sú považované za najznámejšie hudobné zobrazenie prírody. Klimatické zmeny, ktorými planéta prešla od ich vzniku, boli na základe získaných dát aplikované do pôvodnej partitúry a vďaka technológiám sa tak stali „počuteľnými“: dnešné štyri ročné obdobia znejú menej harmonicky, strácajú svoju pôvodnú rovnováhu a hranice medzi nimi sa stierajú. Na projekte spolupracoval medzinárodný tím zložený z vedcov, softvérových inžinierov a hudobných aranžérov a jeho premiéra sa uskutočnila v novembri 2019v interpretácii orchestra NDR Elbphilharmonie pod taktovkou ich šéfdirigenta, Alana Gilberta. Na festivale Viva Musica! zaznie For Seasons v podaní nórskej huslistky Mari Samuelsen (na festivale sa v minulosti predstavila aj ako sólistka v diele Maxa Richtera Vivaldi Recomposed) a orchestra Slovenskej filharmónie pod taktovkou britského dirigenta Kevina Griffithsa. Vstup na podujatie je bezplatný.

Koncert je realizovaný v spolupráci so Slovenskou filharmóniou a so súhlasom NDR Elbphilharmonie Hamburg.

Dielo For Seasons vzniklo z iniciatívy členov orchestra NDR Elbphilharmonie Hamburg v spolupráci s agentúrou Jung von Matt Spree. Autormi rekompozície Vivaldiho Štyroch ročných období sú Simone Candotto (NDR Elbphilharmonie), Christian Rühle (Markenfilm Space), Fernando Knof a Felipe Sanchez-Luna (KlingKlangKlong), Sven Rebholz a Inka Weigl (Jung von Matt Spree).

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

 

Koncert je súčasťou festivalu Viva Musica! festival 2022.

Podujatie, ktoré usporadúva Viva Musica!