Vylievanie cínom – do plochy

Rozsah: 15 hodín / 2 lekcie
Cena: 100 €

Viac informácií

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom rezby a vylievania cínu do plochy dreva. Naučíte sa zvoliť si vhodný materiál a osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy výrobku.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Trvanie kurzu: 14. 3. - 15. 3. 2024
Termín: Štvrtok, piatok /12.00-20.00/
Lektor: Dominik Chrušč
Cena: 100 €

>> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<