Srdečne pozývame na inšpiratínu letnú výstavu “MONOPRINTY”

Výstava s názvom Monoprinty je súhrnom diela študentiek výtvarnej výchovy bc. Emmy Navračičovej a Ing. arch. Barbory Šmelíkovej, grafičky a pedagogičky Mgr. art. Lívie Kožuškovej, ArtD.

Spojovacím prvkom výstavy je technika - grafika. Jedná sa o tlač z výšky vo forme monotypie, linorytu a kombinovanej ofsetovej tlače.

Predstavujeme kolekciu diel, ktoré sa zrodili zo zvedavosti a veľkej otvorenosti k procesu a pochopeniu tvorby samotnej.

Každá autorka obsahovo predstavuje odlišnú koncepciu.

Komunikujúce ruky, či zobrazenie jedla v jeho formálnej a obsahovej čistote tvaru. Diela sú vrstvením a v procese tvorby spoznávaním sameho seba.

Vernisáž k výstave: 4. 7. 2024 o 17 30 h.
Kurátorka výstavy: Mgr. art. Lívia Kožušková, ArtD.

Diela sú sprístupnené v priestoroch VIP salónika a Galérie kaviarne v termíne 1.7. - 31.7. 2024.

Tešíme sa na vašu návštevu: pondelok – piatok od 8 00 – 20 00 h.