Výstava o nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska
vrátane deviatich zápisov v svetovom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO

Termín: 7. 11. 2023 – 1. 2. 2024
Vernisáž: 16. 11. 2023 o 16,00

Organizátori: Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave a Slovenský ľudový umelecký kolektív

Mobilná Výstava o nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska v troch jazykoch (slovenský, anglický, francúzsky) predstavuje prvky a aktivity zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Od roku 2010 bola výstava uvedená už niekoľkokrát v Paríži v sídle UNESCO, v Berlíne na Dňoch slovenskej kultúry, v Chorvátsku v mestách Našice, Ľipovľany a Rijeka, v nemeckom meste Gotha, na MFSF Jánošíkov dukát v ČR. Na Slovensku je každoročne súčasťou slávnostného vyhlasovania nových zápisov do národných zoznamov, ale často sa uvádza aj ako samostatná výstava, resp. ako súčasť rôznych podujatí, napr. Galéria X Bratislava, Dvorana MK SR, FF Východná, Dubnica n/Váhom, Podhorie, ETNOFILM ČADCA, SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, MZV a ďalšie. Aktuálne ju prezentuje Západoslovenské múzeum v Trnave, ktoré nedávno predstavilo samostatnou výstavou Babkovú čipku z Krakovian zapísanú do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v roku 2022.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis doňho predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity. Zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Proces súvisiaci s tvorbou reprezentatívneho zoznamu koordinuje a administruje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru ako odborné pracovisko Slovenského ľudového umeleckého kolektívu – štátnej príspevkovej organizácie zriadenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (2011 - 2021)

 • Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba
 • Radvanský jarmok
 • Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov
 • Terchovská muzika
 • Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku
 • Čičmianske ornamenty
 • Banskoštiavnický Salamander
 • Tradičné bábkarstvo na Slovensku
 • Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku
 • Modrotlač
 • Horehronský viachlasný spev
 • Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny
 • Vajnorský ornament
 • Drotárstvo
 • Fujara trombita
 • Modranská majolika
 • Drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní
 • Chov plemena koní lipican v Topoľčiankach
 • Vysokohorské nosičstvo
 • Sokoliarstvo
 • Slovenský posunkový jazyk
 • Podpolianske rozkazovačky
 • Rífová píšťala
 • Ornament z Čataja a Veľkého Grobu
 • Gajdica
 • Kraslice z Polichna
 • Skalický trdelník
 • Jánošíkovská tradícia
 • Tance s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti
 • Črpáky
 • Goralská kultúra
 • Karička z Parchovian

Medzi posledné zapísané patrí: v roku 2022 Značkovanie turistických trás, Kyjatické hračky a Paličkovaná babková čipka a v roku 2023 Pukanské hrnčiarstvo Skalická mestská reč – skaličtina.

PaedDr. Simona Jurčová ZsM a Mgr. Stanislava Tichá SĽUK

Viac informácií: www.ludovakultura.sk