Od 2. mája bude priestor pobočky Fončorda (Verejná knižnica Mikuláša Kováča) venovaný

aj výstave 

SACHAROVOVA CENA 

Európsky parlament a ľudské práva

Potrvá do 31.5.2024

Určená je všetkým čitateľom i návštevníkom knižnice.