Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby je postupová súťaž, ktorá sa koná každoročne. Jej cieľom je prezentácia a podpora neprofesionálnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti - grafike, kresbe, maľbe, priestorovej a digitálnej  tvorbe, rozvíjanie záujmov a talentov. Do 61. ročníka tohoročnej súťaže sa zapojilo 112 výtvarníkov z Košického kraja s viac ako 270 dielami. Odborná porota v zložení výtvarníkov a výtvarných pedagógov odporučila vystaviť 131 diel a oceniť tie najlepšie, ktoré postúpia do celoštátneho kola súťaže Výtvarné spektrum do Levíc.