Medzinárodný organový festival Ivana Sokola │ 20.09.2023 │ Dom umenia │ 9:00

Celodenný intenzívny kurz vo forme seminára a praktickej výučby. Cieľovou skupinou sú cirkevní hudobníci, študenti klávesových nástrojov ako aj nadšenci organovej hry. Na záver Workshopu je možnosť malého koncertu účastníkov.

Workshop organovej improvizácie
Karl Ludwig KREUTZ, lektor


Prehľad tém:

Seminár

 • História improvizácie
 • Improvizácia a kompozícia
 • Diskusia o historických zvukových príkladoch a následne notovaných improvizáciách
 • Naučiteľnosť improvizácie - fyziologické a psychologické kompendium
 • Tvorivá slučka: predbežné počúvanie - muzicírovanie - vnímanie - hodnotenie

Prax

 • Technické základy - práca s harmóniou a melódiou - základné cvičenia
 • Práca s formami a štýlmi
  od tradičných foriem až po súčasnosť
 • Improvizácia v cirkevnej hudbe od chorálovej predohry pod symfóniu
 • Improvizácia v sólovom koncerte
 • Vokálna improvizácia - diferencujúca úvaha
 • Improvizácia v jazze
 • Improvizácia a moderna
  prepojenie kompozície a improvizácie (moderna)
 • Rozvíjanie jednoduchých stereotypných foriem s voľnými alebo melodicky viazanými témami
 • Záverečný koncert s ukážkovými formami a štýlmi

Podujatie je súčasťou 52. ROČNÍKA MOFIS.