XXL Art 2023 - tematické stretnutia s umením

XXL Art sa koná v dňoch:

  • 21. apríl 2023 (piatok) od 16.00
    Arteterapia – Workshop so Zuzanou Ťulákovou-Krčmárikovou

  • 19. máj 2023 (piatok) od 16.00
    Hand made šperk II. – Workshop so šperkárkou Ninou Válkovou

  • 23. jún 2023 (piatok) od 16.00
    Na sklo maľované – Workshop s výtvarníčkou Eliškou Šefčíkovou

Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici


O podujatí

XXL Art – tematické stretnutia s umením sú pripravované programy z rôznych umeleckých oblastí, ktoré sa budú realizovať prostredníctvom umeleckých a interaktívnych workshopov, odborných seminárov a pod. Sú určené pre širokú verejnosť, neprofesionálnych i profesionálnych výtvarníkov, pedagógov a študentov stredných a vysokých umeleckých škôl (18-99 rokov). Cieľom tematických stretnutí s umením je nadväznosť na nadobudnuté poznatky z oblasti výtvarného umenia a rozvoj nových tvorivých kompetencií v súlade s odborným zameraním jednotlivcov. Cieľom je spoznávanie umeleckých diel prostredníctvom zbierky galérie, tiež práca so zdigitalizovanými dielami galérie. Súčasťou je aj arteterapia.