Vyhľadať podujatie
events/2020/12/admid121095/121095.jpeg

Z DEJÍN HASIČSTVA NA SLOVENSKU

Piatok 22.01.2021, 09:00

Zreinštalovaná a rozšírená panelová časť expozície Z dejín hasičstva na Slovensku dokumentuje hlavné vývojové etapy hasičstva a požiarnej techniky nielen textovo a fotograficky, ale tiež jedinečnými trojrozmernými exponátmi. Prezentuje  prierez histórie  hasičstva na Slovensku, ktoré sa vyvíjalo od živelnej  ochrany  pred požiarmi až po súčasnú organizačnú štruktúru dobrovoľného i profesionálneho hasičstva. Ťažiskovým celkom expozície  sú  dobrovoľné  hasičské zbory, ktorých začiatky sú  úzko spojené s rozvojom kapitalizmu v Uhorsku a technickým pokrokom v druhej polovici 19. storočia. Expozícia obsahovým zameraním prerastá regionálny význam a celoslovenskou pôsobnosťou patrí medzi ojedinelé špecializované expozície.  Prezentuje ju aj informačný roll up a fotostena s možnosťou fotografovania návštevníkov.

„Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. „Fond je hlavným partnerom projektu“.

Voľný vstup do expozície do 31.1.2021.Miesto konania

Ďalšie termíny


22. 01. 2021 Piatok 09:00 - 17:00 Prešov Krajské múzeum v Prešove│Rákociho palác
22. 01. 2021 Piatok 09:00 - 17:00

24. 01. 2021 Nedeľa 14:00 - 18:00 Prešov Krajské múzeum v Prešove│Rákociho palác
24. 01. 2021 Nedeľa 14:00 - 18:00

25. 01. 2021 Pondelok 09:00 - 17:00 Prešov Krajské múzeum v Prešove│Rákociho palác
25. 01. 2021 Pondelok 09:00 - 17:00

26. 01. 2021 Utorok 09:00 - 17:00 Prešov Krajské múzeum v Prešove│Rákociho palác
26. 01. 2021 Utorok 09:00 - 17:00

27. 01. 2021 Streda 09:00 - 17:00 Prešov Krajské múzeum v Prešove│Rákociho palác
27. 01. 2021 Streda 09:00 - 17:00